Laiškas [Juozui Tumui], 1924-05-10, [iš Klaipėdos – į Kauną].

M. T. / Prieš kiek laiko buvau pasiuntęs pirmos paskaitos juodraštį – prašiau pažiūrėjus grąžinti.

[Klaipėda][,] geg. 10 d. [19]24 [m][.]


M. T.1~ santr =M[ielas] T[umai].
Spėtina, kad Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933), Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Svarstant paskaitas, Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, [po 1924-06-08], [iš Klaipėdos – į Kauną]).

Prieš kiek laiko buvau pasiuntęs pirmos paskaitos2Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“. juodraštį — prašiau pažiūrėjus grąžinti. Aš norėčiau jį greičiau gauti, kad galėčiau pataisyti ir perrašyti.

Del antros paskaitos3Antrosios paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“. — gyvas vargas. Vacl. Biržiška4Vaclovas Biržiška (1884–1956), LU HMF bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius. knygų (prižadėjęs!) iki šiol dar neatsiuntė. Vakar gavau iš jo laišką, kad jis knygų dar neturįs, bet kai gausiąs — tuoj atsiųsiąs. Aš iš savo pusės parašiau paklausimų į Vokietijos knygynus — gal ten kur pavyks gauti.

Tat norėčiau pirmą paskaitą greičiau baigti, kad kol suvaikščios knygos, ji man jau neberūpėtų.

Lauksiu atsakymo.

Viso labo.

T[.] Balys Sruoga5Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo Klaipėdoje dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. Gavęs kvietimą dėstyti LU HMF, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo persikelti į Kauną.


KOMENTARAI

1 ~ santr =M[ielas] T[umai].
Spėtina, kad Balys Sruoga kreipiasi į Juozą Tumą (1869–1933), Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentą, lietuvių literatūros istorijos dėstytoją. Svarstant paskaitas, Juozo Tumo prašė akademinio ir draugiško palaikymo (žr. Balio Sruogos laišką Juozui Tumui, [po 1924-06-08], [iš Klaipėdos – į Kauną]).
2 Pirmosios paskaitos tema, kurią laisvai pasirinko Balys Sruoga, – „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“.
3 Antrosios paskaitos tema – „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
4 Vaclovas Biržiška (1884–1956), LU HMF bibliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, fakulteto sekretorius, bibliotekos direktorius.
5 Balys Sruoga (1896–1947) nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbo Klaipėdoje dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. Gavęs kvietimą dėstyti LU HMF, rengėsi anksčiau nurodytoms paskaitoms, planavo persikelti į Kauną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.