Atvirukas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [1922-03-06], [iš Miuncheno – į Kauną].

Sveikas! / Ar negalėtai įsakyti tokį daiktą: kad man atsiųstų paliudymą, parašytą lietuvių ir vokiečių kalba, kad aš esu bendradarbis mėnesinio literatūros ir meno žurnalo?

Sveikas!1Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1920 m. grįžęs į Lietuvą buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.

Ar negalėtai įsakyti tokį daiktą: kad man atsiųstų paliudymą, parašytą lietuvių ir vokiečių kalba, kad aš esu bendradarbis mėnesinio literatūros ir meno žurnalo2Mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas Skaitymai leistas 1920–1923 m. Kaune. Skaitymus redagavo Vincas Krėvė, nuo 1923 m. – Liudas Gira. Balys Sruoga bendradarbiavo, leidžiant žurnalą.? Čia pavasarį bus mano iškilmių ir man turint tokių paliudymų bus galima gauti daugiau medžiagos. Būtų gerai, kad jį gautau. XIII „Skaitymų“3Balys Sruoga, „Miestas“, in: Skaitymai, kn. 13, 1922, p. 47–50. gavau.

Jei „Laiškai apie kult.“4Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, 1923, kn. 22, p. 79–105. netinka — atiduokite „Lietuvos žinioms“5Lietuvos žinios – dienraštis, Jono Vileišio įsteigtas 1909 m. Vilniuje. 1922–1940 m. leistas Kaune. 1922 m. dienraštį oficialiai redagavo Felicija Bortkevičienė..

Mano adresas: München,
Mühlbauerstr. 1o
b/Simon.“6~ vok =Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1o / pas Simoną.

Viso ger[o][.] B[.] Sruoga7Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavistikos studentas.


KOMENTARAI

1 Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1920 m. grįžęs į Lietuvą buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
2 Mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas Skaitymai leistas 1920–1923 m. Kaune. Skaitymus redagavo Vincas Krėvė, nuo 1923 m. – Liudas Gira. Balys Sruoga bendradarbiavo, leidžiant žurnalą.
3 Balys Sruoga, „Miestas“, in: Skaitymai, kn. 13, 1922, p. 47–50.
4 Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, 1923, kn. 22, p. 79–105.
5 Lietuvos žinios – dienraštis, Jono Vileišio įsteigtas 1909 m. Vilniuje. 1922–1940 m. leistas Kaune. 1922 m. dienraštį oficialiai redagavo Felicija Bortkevičienė.
6 ~ vok =Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1o / pas Simoną.
7 Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavistikos studentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.