Laiškas Vincei Jonuškaitei, [iki 1923-07-30], [iš Miuncheno – į Berlyną].

Vicia, / Aš jau nepamenu, kaip mes kits kitą šaukiam – „Tamsta“ ar „tu“, todel, kad išvengti precedento ir padaryti kompromisą, vietoj šių dviejų terminų pasiūlau vartoti trečią: „Jis“.

Vicia1Vincė Jonuškaitė (1901–1997), dainininkė (mecosopranas), 1920–1923 m. studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje.,

2Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, 1921–1924 m. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas. jau nepamenu, kaip mes kits kitą šaukiam — „Tamsta“ ar „tu“, todel, kad išvengti precedento ir padaryti kompromisą, vietoj šių dviejų terminų pasiūlau vartoti trečią: „Jis“.

Taigi dalykas toks yra. Brolis3Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu buvo baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje. Nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne. apie berlyniškius ekskursantus piktas rašo: esą vaipos ir krapštos.

Man — dar labiau pikta. Visų pirma — aš atsisakiau nuo vokiečių kompanijos, su kuria galėjau eiti toli į Tirolį, o jei iš Berlyno niekas neatvažiuotų — aš likčiau visai be kompanijos. O aš baisiai noriu į kalnus pasikelti. Tikrai iš Berlyno atvažiuos brolis Juozas. Atvažiuok ir „Jis“, būsim trys, o tai visai gana padoriai ekskursijai. Nėra reikalo daugiau išglebėlių po Berlyno karčiamas rankioti.

Maršrutas toks: Herzogstand4Herzogstand – 1 731 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Šiaurinėse Alpėse, 75 km. į pietus nuo Miuncheno miesto. — Heimgarten5Heimgarten – 1 790 m. aukščio kalnas Vokietijoje, pietų Bavarijoje., Ohlstandt6Ohlstadt – gyvenvietė Garmisch-Partenkirchen rajone, Bavarijoje, Vokietijoje. (nakvynė), traukiniu iki Garmisch7Garmisch-Partenkirchen – miestas Bavarijoje, pietų Vokietijoje, netoli sienos su Austrija. ir tą pačią dieną iki Kreuzeck8Kreuzeck – 1 651 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Wetterstein kalnų masyve, Bavarijoje.. Iš ten į Alpspitze9Alpspitze – 2 628 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Bavarijoje.. Iš ten vieni (smarkesni) eis į Zugspitzą10Zugspitze – 2962 m. kalnas Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas. Stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto. per Höllental11Höllental (Wetterstein) – kalnų kelias Bavarijoje, Vokietijoje, veda į Zugspitze, yra Garmisch-Partenkirchen rajone. (gana pavojinga) ir kiti (ne taip smarkūs) eis į Zugspitzą pro Anger12Höllental-Angerhütte – Wetterstein kalnuose įsikūrusi bazė, skirta poilsiui, kopiant į Zugspitze. ir Knorrhütte13Knorrhütte – Vokietijos Alpių klubo Miuncheno skyriaus „Wetterstein“ gyvenvietė kalnuose, kur apsistoja keliautojai, kopiantys į Zugspitze iš Garmisch-Partenkirchen miesto (be jokio pavojaus). Nuo Zugspitzo visi kartu verčiamės į Austriją, persismaugę per eilę kalnelių ir pakalnėlių draskomės į Perseierspitze14Perseierspitze – 3 040 m. aukščio kalnas Austrijoje, aukščiausias taškas Lechtal Alpių dalyje. (aukščiausią mūsų kelionėj — 3 [0]30 m.). Iš ten per Mädele ir Mädelgabel15Mädelegabel – 2 645 m. aukščio kalnas Allgäu Alpėse, netoli miesto Oberstdorf. verčiamės atgal į Bavariją. Sunkiausias kelias — į Perseierspitze, bet užtat ir gražiausias. Iki tam laikui jau būsim gerai išsitreniravę.

Aš norėčiau turėti gerą kompanioną vyrą (brolis Juozas — moteriškas ėjikas).

Būtų nebloga, kad koks fotografas prisidėtų. Bet jeigu nieks neprisidės — ganės ir mūsų trijų.

Terminas — išeit iš Miuncheno 1 arba vėliausiai 2 rugp.16~ santr =rugp[jūčio].

O šiaip — klonioju[o]s.

Balys, Pranciškaus17Pranciškus Sruoga (1886–1931), Balio Sruogos tėvas, ūkininkas Baibokuose. sūnus

Mergelei ViceiKOMENTARAI

1 Vincė Jonuškaitė (1901–1997), dainininkė (mecosopranas), 1920–1923 m. studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje.
2 Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, 1921–1924 m. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas.
3 Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu buvo baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje. Nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.
4 Herzogstand – 1 731 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Šiaurinėse Alpėse, 75 km. į pietus nuo Miuncheno miesto.
5 Heimgarten – 1 790 m. aukščio kalnas Vokietijoje, pietų Bavarijoje.
6 Ohlstadt – gyvenvietė Garmisch-Partenkirchen rajone, Bavarijoje, Vokietijoje.
7 Garmisch-Partenkirchen – miestas Bavarijoje, pietų Vokietijoje, netoli sienos su Austrija.
8 Kreuzeck – 1 651 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Wetterstein kalnų masyve, Bavarijoje.
9 Alpspitze – 2 628 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Bavarijoje.
10 Zugspitze – 2962 m. kalnas Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas. Stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
11 Höllental (Wetterstein) – kalnų kelias Bavarijoje, Vokietijoje, veda į Zugspitze, yra Garmisch-Partenkirchen rajone.
12 Höllental-Angerhütte – Wetterstein kalnuose įsikūrusi bazė, skirta poilsiui, kopiant į Zugspitze.
13 Knorrhütte – Vokietijos Alpių klubo Miuncheno skyriaus „Wetterstein“ gyvenvietė kalnuose, kur apsistoja keliautojai, kopiantys į Zugspitze iš Garmisch-Partenkirchen miesto
14 Perseierspitze – 3 040 m. aukščio kalnas Austrijoje, aukščiausias taškas Lechtal Alpių dalyje.
15 Mädelegabel – 2 645 m. aukščio kalnas Allgäu Alpėse, netoli miesto Oberstdorf.
16 ~ santr =rugp[jūčio].
17 Pranciškus Sruoga (1886–1931), Balio Sruogos tėvas, ūkininkas Baibokuose.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.