Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-06-23, iš Kauno – į Būgius

Kokiuo vargu aš atsėdėjau redakcijoj tas šešias valandas!

Kokiuo vargu aš atsėdėjau redakcijoj1BS nuo 1919 m. lapkričio mėnesio dirbo oficiozo Lietuva redakcijos vedėju, 1921–1923 m. buvo šio dienraščio redaktorius. tas šešias valandas!

Ir[,] rodos[,] kažką atiduočiau, kad tik laukų kvapu paalsuoti, kad tik krūtinėj būtų lengva — ir platu. Ir rodės man, kad aš ne gyvenu, o tiktai saulės atokaitoj skrendu ir kažkokiuo įstabiu sapnu gyvas esu.

Tu sekmadienį norėjai atvažiuoti į Šiaulius, telefonu paskambint į Kauną, gal tu ir buvai atvažiavus, gal skambinai, o aš tuomet toli buvau. Ir kas man buvo daryti. Kai gavau Tavo laišką, pasilikti buvo nebegalima, buvo jau duota telegrama į namus, buvo surengta visa ekspedicija, paruoštas automobilis, o tau aš pranešti laišku nebegalėjau suspėti, nes tu vis viena nebūtum suspėjus gauti. Aš vis dabar galvoju, kaip čia padaryti, kad tu galėtum atvažiuoti į Kauną. Bet kaip čia su piningais padaryti? Aš piningų turėsiu tiktai nuo liepos 1 d. O su Tavo reikalais tai išėjo šitaip. Šiandie Čiurlionis2Turbūt minimas Jonas Čiurlionis (1891–1955), vargonininkas, muzikos mokytojas. 1920–1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės įvairiuose daliniuose. buvo pas mane[…]

Dar dalykas toks yra, kad aš nuo liepos mėn. 1 d. noriu gauti atostogų. Bet aš nepasikalbėjęs su tavimi nenorėčiau niekur važiuoti. Dabar kviečia labai važiuoti į Kopenhagą Savickis3Jurgis Savickis (1890–1952), rašytojas, diplomatas. 1919 m. paskirtas oficialiu atstovu Danijoje, 1921–1923 m. rezidavo Kopenhagoje. ir Šeinius4Ignas Šeinius (1889–1959), rašytojas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.. O jei ne tenai, tai[,] manyčiau[,] gal į Latviją, į marių pakrantę, ten del latvių piningų pigumo būtų galima neblogai gyventi bei pasilsėti.

Bet aš noriu su Tavimi pasimatyti, pabūti. Ir aš bijau, kad tu į Kauną neatvažiuotum tuo laiku, kad aš išvažiavęs būčiau. O mums taip daug reikėtų dabar pasikalbėti apie dabartį, apie ateitį, apie mūsų gyvenimą. Aš taip norėčiau su tavimi pasimatyti! Juk tu buvai žadėjusi atvažiuoti į Kauną. Bet kada ir kaip, ir kas reikia padaryti? Gal geriausiai būtų, kad atvažiuotum per šventą Joną, tai čia kelios dienos būtų švenčių. O gal dar geriau — pirmomis liepos mėnesio dienomis — kai aš nuo pirmos paėmęs atostogų būčiau visai liuosas ir mes galėtumėm kelias dienas kartu pabūti, nueiti[…]KOMENTARAI

1 BS nuo 1919 m. lapkričio mėnesio dirbo oficiozo Lietuva redakcijos vedėju, 1921–1923 m. buvo šio dienraščio redaktorius.
2 Turbūt minimas Jonas Čiurlionis (1891–1955), vargonininkas, muzikos mokytojas. 1920–1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės įvairiuose daliniuose.
3 Jurgis Savickis (1890–1952), rašytojas, diplomatas. 1919 m. paskirtas oficialiu atstovu Danijoje, 1921–1923 m. rezidavo Kopenhagoje.
4 Ignas Šeinius (1889–1959), rašytojas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.