Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-08, iš Miuncheno – į Berlyną

Šiandie jau įsirašiau universitete.

Zosei Laucevičaitei1Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, VD pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su VD viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis BS atvirlaiškis VD iš Miuncheno.
(Vandai)
Gartenhaus Noske
Berlin, Moabit
Cuxhavener str. 15


Šiandie jau įsirašiau universitete2Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas – vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. BS, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.. Kambario dar vis neturiu. Tiesą pasakius, kol nebaigtas reikalas su universitu ir su policija, tai kambario ne taip jau uoliai ir ieškau. Rytoj[,] manau[,] jau pavyks baigt universite ir policijoj ir poryt jau atsidėjęs ieškosiu kambario. O dabar tai tik baladojuos po Miuncheno miestą ir jau beveik gerai orientuojuos. Rodos[,] kad pasiseks įsirašyti į alpinistų draugiją3BS tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.[,] tai gal ateinantį sekmadienį jau trauksiu į kalnus. Kol kas pažįstamo dar nieko neturiu. Vakar teatre „Viešpats Lyras“4Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“. [–] vaidinimas visai nepatiko. Šiandie pabandysiu eit į kitą. Kol kas.

Balys


KOMENTARAI

1 Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, VD pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su VD viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis BS atvirlaiškis VD iš Miuncheno.
2 Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas – vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. BS, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.
3 BS tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.
4 Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.