Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-16, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino

„Lietuvą“ redaguot

Herrn Albinas Rimka
Feuerbachstr. 29II
Frankfurt/M.


„Lietuvą“1Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. AR redagavo dienraštį 1919 m. BS Lietuvą redagavo 1921–1923 m. redaguot palikau Mateušą Bagdoną2Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. ir 1927–1928 m. dienraščio Lietuva redaktorius. , tai su juo interesą reikia ir turėt.

Aš į Miuncheno universitą priimtas kaip didelis ponas ir[,] rodos[,] į kokį 5 ar 7 semestrą. Kur čia velnią bumeliosi, kad nemoku vokiškai, net su mergaitėms negalėčiau susišnekėt.

Sakyk, kaip gauti kambarį, kad nereikėtų gyvent pensione, velnias žino, baisiai brangiai išeina.

Kol kas kloniojuos.
Balys31921-11-15 atvirlaiškyje AR rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms) (MLLM, 3962).


KOMENTARAI

1 Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. AR redagavo dienraštį 1919 m. BS Lietuvą redagavo 1921–1923 m.
2 Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. ir 1927–1928 m. dienraščio Lietuva redaktorius.
3 1921-11-15 atvirlaiškyje AR rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms) (MLLM, 3962).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.