Atvirlaiškis „Lietuvos žinių“ redakcijai, 1922-02-27, iš Miuncheno – į Kauną

„Liet. ž. “ Nr. 2 skelbiama ieškant literatūros veikalams vertėjų.

„Lietuvos žin.1žin[ių].“ red.2red[akcija].
Laisvės alėja 60.
Kaunas
Litauen3vok =Lietuva.


„Liet.4Liet[uvos]. ž.5ž[inių].“ Nr. 2 skelbiama ieškant literatūros veikalams vertėjų6Balys Sruoga reaguoja į skelbimą: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ („Ieškoma vertėjų“, in: Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1). Felicija Bortkevičienė 1922 m. buvo oficiali dienraščio Lietuvos žinios redaktorė.. Jei būtų atitinkami veikalai ir atitinkamos sąlygos – sutiktau versti.

Todel prašytau smulkiau pranešti[.]

Aukšt. pag.7Aukšt[oj] pag[arboj].
Balys Sruoga


Ad[.]
München,
Mühlbauerstr. 1
b/Dr. Simon8vok =Ad[resas] / Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1, / pas (per) dr. Simoną..KOMENTARAI

1 žin[ių].
2 red[akcija].
3 vok =Lietuva.
4 Liet[uvos].
5 ž[inių].
6 Balys Sruoga reaguoja į skelbimą: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ („Ieškoma vertėjų“, in: Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1). Felicija Bortkevičienė 1922 m. buvo oficiali dienraščio Lietuvos žinios redaktorė.
7 Aukšt[oj] pag[arboj].
8 vok =Ad[resas] / Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1, / pas (per) dr. Simoną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.