Atvirlaiškis Vincui Krėvei-Mickevičiui, iki 1922-03-06, iš Miuncheno – į Kauną

Sveikas!

P.1P[onui]. V. Krėvei‑Mickevičiui2Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1920 m. grįžęs į Lietuvą buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
Švietimo ministerija
Kaunas
Litauen3vok =Lietuva.


Sveikas!

Ar negalėtai įsakyti tokį daiktą: kad man atsiųstų paliudymą, parašytą lietuvių ir vokiečių kalba, kad aš esu bendradarbis mėnesinio literatūros ir meno žurnalo4Mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas Skaitymai leistas 1920–1923 m. Kaune. Skaitymus redagavo Vincas Krėvė. Balys Sruoga bendradarbiavo, leidžiant žurnalą.[?] Čia pavasarį bus mano iškilmių ir man turint tokių paliudymų bus galima gauti daugiau medžiagos. Būtų gerai, kad jį gautau. XIII [„]Skaitymų[“]5Šiame žurnalo numeryje išspausdintas Balio Sruogos ekspresionistinė poemėlė „Miestas“, žr. Balys Sruoga, „Miestas“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 13, 1922, p. 47–50. gavau.

Jei „Laiškai apie kult.“6Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105. netinka – atiduokite „Lietuvos žinioms“7Lietuvos žinios – dienraštis, Jono Vileišio įsteigtas 1909 m. Vilniuje. 1922–1940 m. leistas Kaune. 1922 m. dienraštį oficialiai redagavo Felicija Bortkevičienė..

Mano adresas: [„]München,
Mühlbauerstr. 1o
b/Simon.“8 vok =Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1o / pas Simoną.

Viso gero[.]

BSruogaKOMENTARAI

1 P[onui].
2 Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1920 m. grįžęs į Lietuvą buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
3 vok =Lietuva.
4 Mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas Skaitymai leistas 1920–1923 m. Kaune. Skaitymus redagavo Vincas Krėvė. Balys Sruoga bendradarbiavo, leidžiant žurnalą.
5 Šiame žurnalo numeryje išspausdintas Balio Sruogos ekspresionistinė poemėlė „Miestas“, žr. Balys Sruoga, „Miestas“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 13, 1922, p. 47–50.
6 Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105.
7 Lietuvos žinios – dienraštis, Jono Vileišio įsteigtas 1909 m. Vilniuje. 1922–1940 m. leistas Kaune. 1922 m. dienraštį oficialiai redagavo Felicija Bortkevičienė.
8 vok =Miunchenas, / Mühlbauer g[atvė] 1o / pas Simoną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.