Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922 m. pavasaris, iš Miuncheno – į Berlyną

Ir šiandie nuo Tavęs nieko – nieko – –

Vanda Daugirdaitė
Gartenh.1santr, vok Gartenh[ous] =sodo namas. b/Schönberg2santr, vok b[ei] Schönberg =prie, t. y. pas, per Schönbergą.
Berlin3vok =Berlynas., Charlott.4santr, vok Charlott[enburg] =Šarlotenburgas.
Schillerstr.5santr, vok Schiller straße =Šilerio gatvė. 128


Ir šiandie nuo Tavęs nieko – nieko – – Jau kelinta diena! Ar tokio pavasario aš laukiau!

Šiandie iš ryto išsiunčiau tau express6angl =skubus. laišką, visą dieną sėdėjau nuo ryto 6 val.7val[andos]. susilenkęs, dabar vakaro 7 val.8val[andą]. einu kiek pasivaikščioti, kad grįžus vėlei sėdėti.

O iš Tavęs nieko – nieko!..

Man taip liūdna – taip ilgu! Ar tu negirdi manęs[?]

Bol.

Ketvirtadienis[.]KOMENTARAI

1 santr, vok Gartenh[ous] =sodo namas.
2 santr, vok b[ei] Schönberg =prie, t. y. pas, per Schönbergą.
3 vok =Berlynas.
4 santr, vok Charlott[enburg] =Šarlotenburgas.
5 santr, vok Schiller straße =Šilerio gatvė.
6 angl =skubus.
7 val[andos].
8 val[andą].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.