Pavadinimas, finansavimo šaltinis, priimančioji institucija, vykdytoja, vadovas, terminai, rezultatai

Trumpas archyvo apibūdinimas, akronimas, kūrėjai, bendradarbiai, padėkos

Kam reikėjo šito archyvo? Ko siekiama?

Archyvo skiriamieji ypatumai nuo kitų el. egodokumentų projektų

Archyve pateikiami laiško tekstai ir kitos funkcijos

Laiškų redagavimo strategija, trumpas laiškų tekstų apibūdinimas, žymėjimo specifika, santrumpos, mokslinė studija „Egotekstų tekstologija“

El. laiškų užrašymo ypatumai

Užsienio menininkų el. archyvai – pavyzdiniai modeliai