Balio Sruogos archyvas (akronimas BSA) – tai nuolat palaipsniui auganti, pildoma duomenų bazė, kurioje registruojami, kaupiami visi išlikę rašytojo nepublikuoti ir naujai peržiūrėti publikuoti laiškai.

 

BSA tikslas – ilgainiui vienoje duomenų bazėje sukaupti ir skaitmeniniu pavidalu pateikti įvairiuose Lietuvos ir užsienio archyvuose saugomą visą išlikusią rašytojo Balio Sruogos epistoliką (1911–1947), kitus egodokumentus (užrašų knygutes, blonknotus), kontekstinę medžiagą (pvz., Algio Samulionio ir Vandos Sruogienės epistolinį dialogą ir kt.).

 

BSA uždaviniai:

1) padaryti Balio Sruogos laiškų rankraščius pasiekiamus;

2) parodyti Sruogos laiškus tokius, kokie buvo parašyti;

3) parodyti laišką kaip daugialypį tekstą;

4) Sruogos korespondenciją matyti jos istoriniame kontekste;
5) sudaryti galimybę rinktis labiausiai skaitytojo ir tyrinėtojo poreikius atitinkantį laiško tekstą ar tekstus.

 

BSA savitumas:

1) orientacija į vieno konkretaus rašytojo kūrybos (dabar – laiškyno) paveldo skaitmeninimą ir tyrimą;
2) tekstualumo galimybių išryškinimas (pateikiant įvairius laiško tekstų derinius);
3) detalus kiekvieno atvaizdo aprašas, bibliografinė informacija, laiškų tekstų diplomatinė transkripcija.

 

BSA kūrėjai:

dr. Neringa Markevičienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja, projekto vadovė;

prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius, Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro, Literatūros ir kultūros tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, projekto mokslinis konsultantas;

dr. Aurimas Markevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas, nepriklausomas tyrėjas, projekto vykdytojas;

Marius Tverijonas, nepriklausomas projekto programuotojas.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2018
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.