Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Tik-ką „komisija“ žiūrėjo. Vargiai-vargiai

Tik‑ką „komisija“ žiūrėjo. Vargiai‑vargiai sutiko leist „на испытание“1~ rus =išbandymui, išmėginimui.. Ten paskyrė. Tai parodija, pasityčiojimas, o ne gydytojų komisija. Paskyrė „на испытание“ kaipo nerviškai sergantį. Aš man[i]au, kad ten žmoniškiau žiūrės. Paliuosuot nepaliuosuoja čia nieko. Daugelį peržiūrėjimui skiria. Baisiai užgavo toksai tyčiojimos iš žmogaus ir žmogiškumo. Nežinau, ką dabar bedaryti. Aš vis tik vilties nenustoju ir kariaut jokiu būdu neisiu. Tu tiktai nenusimink. Ką padarysi, kad toks lėmimas. Aš nėsu nusiminęs, tik jaučiuos be galo užgautas. Rašyk.

Tav[o] Bol[ytis]


KOMENTARAI

1 ~ rus =išbandymui, išmėginimui.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.