Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Klinikon dar nepriėmė. Vietos mat

Klinikon dar nepriėmė. Vietos mat nėra. Prisieis palūkėti bent porą savaičių. Per tą laiką aš manau kaip reikiant prisirengti. Kova vis tik nepralaimėta dar ir dar daugel tikiuos, kad laimėsiu. Tik toksai kvailas padėjimas kankina be galo ir ūpas kažko[k]s šėlstantis. Šiandie mirtinai noriu miego — 2 nakti nemiegojau. Tat sudieu.

Tebus tau lengva.

Tav[o] Bolyt[i]s


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.