Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-07], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Šiandie septintą. Šiandie mano

Šiandie septintą. Šiandie mano likimo lėmimas. Ar junti šią valandą, Sesute, mane? Ar pasimeldei už mane? Ar žinai, kodel širdis mano taip gailiai verkia? — — — Tu nieko nerašai — — — Siekiu dūšia Tave, klūpu prie Tavo kojų — laimink, Sesute, mane, laimink! Kodel tavo balso negirdžiu?.. — Rašau beeidamas in „ten“. Kaip „nulems“, kuo greičiausiai tau parašysiu. Laukiu palaiminimo tavo! Laukiu ateinant nuo Tavęs regėjimo. Laiminu…

Bolytis


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.