Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [iš Rostovo – į Maskvą].

Sėdžiu Rostove traukinyj.

Sėdžiu Rostove traukinyj. Kada važiuosiu, nežinau. Tuapsėn bilietą jau pirkau. Be galo nuobodu. Už aštuonių varstų (pavažiavus) reikės vėlei kraustyties (persėst) ir pėsčiam eiti. Ryšulys iširo — gal gausiu kur pintinę pirkti.

Pavargęs esu kaip šuva. O važiuot dar toli (už bil[ietą] 11 r[ublių] 5 k[apeikos]). Kai per Doną persidanginsiu, tuoj parašysiu.

Buč[i]u[oju]. Balyt[i]s

˹Daugiau rašysiu Voroneža[n][.]˺KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.