Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-08 ir 09, [iš Sočio – į Voronežą].

Marių platybės

Marių platybės Neišmatuoti. Gėlos didybės Neišposmuoti.
Bangos dainuoja — Uolas bučiuoja. Ilgstos naktelė — Viskas jos valiai.
Vilnys ateina Kaip žiburėliai, Sukuria dainą Ir rymastėlį.
Žydi naktelė — Sapno neboja, Juoda gulbelė Skrenda, plasnoja.
Nešdama žinią, Amžiną, iną — Bo rudenėlis Po prakartėlę.
Kur man kelelis, Kur man šmėksuoti? Sierą žemelę Kur pabučiuoti? 1Vienas iš pirmųjų eilėraščio be pavadinimo „[Marių platybės]“ variantų, vėliau dar kelis kartus taisytas, tapęs eilėraščių ciklo „Kaip sesulė kad dainavo“ pirmąja dalimi.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda, Tilžė: „Rytas“, 1923, p. 101–102; BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 165.
Eilėraščio teksto ir leidimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 770.

— — — — —
8/V — 17

Šiandie nuo pat ryto lietus lyja. Taip bjauru. Ir aš turbūt sergu. Galva sukas. Karštis buvo užvakar, o vakar gana didelis. Šiandie atsikėliau. Šiandie galva sukas ir karšta, ir kažkaip viskas juokinga.

Šiandie eisiu į paštą (3 varstai nuo manęs), šiandie nuo Tavęs laišką gausiu, šiandie būsiu sveikas.

O aš žinau, kad šiandie nuo tavęs žinia turi būti — šiąnakt aš tave vėlei sapnavau. — Būk gera —

Bolyt[is]
9/V — 17
____________


KOMENTARAI

1 Vienas iš pirmųjų eilėraščio be pavadinimo „[Marių platybės]“ variantų, vėliau dar kelis kartus taisytas, tapęs eilėraščių ciklo „Kaip sesulė kad dainavo“ pirmąja dalimi.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda, Tilžė: „Rytas“, 1923, p. 101–102; BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 165.
Eilėraščio teksto ir leidimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 770.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.