Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-18], [Petrogradas].

Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų,

Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų, Dievs, atimtas garbės ir parduots likimu,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Ištremties Kunigaikšti, išdergtas melu, Kurs perblokštas kelies kaskart galingesniu,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Didis Viešpats pažemių, Tu, viską žinąs, Savasai žmonių ilgesio vaistytojas,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Kurs nuteistus, iškeiktus, nutremtus lankai, Ir mokindams mylėt, Rojų jiems atdarai,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Iš senos, galingos, iš meilužės mirties, Tu, gimdąs siutimus beprotystės, vilties,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Tu žvilgsnius nekaltai nuteistų skaidrinąs, Kad pasmerktų minias, kur apspito dybas,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!
Tu, žinąs, kur urvuos, kur žemėse godžios Pavydus Dievas paslėpė žiedus graznos —
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Tu, atlankęs žvilgsniu gilmenas tų versmių, Kur palaidotos dūšios gelžinių tautų,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Nuo bedugnių sergstąs duosniosiom rankomis Tuos, kur miegant klajoja stogų briaunomis,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Kurs, kaip burtininks, kaulus girtuoklio senus, Pervažiuotus arklių, mankštini kaip gležnus,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Kurs paguodai vargšų, kur žaizdom kupini, Mus salietrą su siera maišyt mokini, —
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Tu, bičiuoli grakštus, savo žymia žymiąs Ir žiaurias, ir žemas didžiaturčių kaktas,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!
Inkvėpiąs ir akims, ir jutimams mergų, Kad mylėt driskmenas ir lūkėtų skausmų,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Tu, lazda tremtinių, atkaklių švytury, Pakartų ir žudytojų viens teisdary,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!

Tų, kuriuos rūstume Dievas Tėvas žiaurus Šliaužiot ištrėmė žemėn, patėvi budrus,
Išklausyk, o Šėtone, manosios ilgos aimanos!1Prancūzų poeto Charleso Beaudelaire’o (1821–1867) kūrinio „Litanija Šėtonui“ vienas vertimo variantas.
Galutinį vertimo „Litanija Šėtonui“ variantą žr. in: BSR, t. 5 (I): Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 113–115.
Plačiau apie vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785.
— — — — —
Susgodojo Karaliūnas, Ko žirgelis liūdnas. Susdūmojo Karaliūčia Prie darželio vartų.
Margas dvaras, žirgas eiklus, Kurtai — briedžiai juodi… — Žvenk, žirgeli, purtink karčius — Bus grakšti medžioklė!
Žalias varis — vartai sunkūs, Dūmos dar sunkesnės… Dunda žemė, prunkščia žirgas… — Kuo keleliu bėgti?..
Ketrios liepsnos susinėrė — Tai vainikas kietas! Tirps ir ledas, tirps ir uolos — Sujūruos verdenės!
Prunkščia žirgas, dunda žemė — Tai smagi medžioklė! Tik sutrūko kilpynėlė, Ir vilyčia lūžo…
Žino jaunas Karaliūnas, Ko dimna galvelė… Junta jauna Karaliūčia, Ko prie vartų rymos… 2Eilėraščio be pavadinimo „[Susgodojo Karaliūnas]“ vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas parkeriu (juodu rašalu) BS ranka.
Galutinį eilėraščio „[Susgodojo karaliūnas]“ variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 17.
Skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 722.
— — — — — —


KOMENTARAI

1 Prancūzų poeto Charleso Beaudelaire’o (1821–1867) kūrinio „Litanija Šėtonui“ vienas vertimo variantas.
Galutinį vertimo „Litanija Šėtonui“ variantą žr. in: BSR, t. 5 (I): Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 113–115.
Plačiau apie vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785.
2 Eilėraščio be pavadinimo „[Susgodojo Karaliūnas]“ vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas parkeriu (juodu rašalu) BS ranka.
Galutinį eilėraščio „[Susgodojo karaliūnas]“ variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 17.
Skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 722.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.