Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-27, [iš Sočio – į Iskorostį].

Tu atleisk man…

Tu atleisk man…

Vakar gavau nuo Tavęs du laišku iš Voronežo ir telegramą, šiandie du laiškučiu, inmestu „грязи“1~ rus =tarp šiukšlių., ir laišką iš Voronežo (apie sodą ir Mašiotą2Pranas Mašiotas (1863–1940), pedagogas, 1915–1918 m. Voronežo lietuvių gimnazijos direktorius.).

Aš norėjau tau daug parašyti, bet pas mus didelė nelaimė. Šeimininkės sūnus iš proto išėjo, nuo antro aukšto žemėn nušoko, susimušė — — —

Be galo sunkus įspūdis.

Kas toliau bus — nežinau.

O aš šiandie dar kaip tyčia ekskursijon einu.

Bet taip sunkus įspūdis, kad aš nežinau, kas daryt — — —

Atleisk man.

Bolyt[i]s
27/V


KOMENTARAI

1 ~ rus =tarp šiukšlių.
2 Pranas Mašiotas (1863–1940), pedagogas, 1915–1918 m. Voronežo lietuvių gimnazijos direktorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.