Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-26], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Vakar gavau nuo Tavęs tokį liūdną laišką. Bet norėjau

Vakar gavau nuo Tavęs tokį liūdną laišką. Bet norėjau baigt vieną darbą, užtat tau vakar negalėjau parašyt. Šiandie gi aš jau ligoninėje, jau guliu. Kaip bus, kasdien tau viską rašysiu. Ir šiandie parašysiu, tik dabar skubu parašyt atvirutę, kad laiku iš dėžutės išimtų. Dar kameros neturiu (esu ligoninėje). Truputį klaiku, bet esu nė kiek nenusiminęs ir tvirtas valia.

Turbūt viskas bus gerai. Ir tu nenusimink, tik vakarais kai kada pasimelsk už mane ir palaimink. Viso tau gero.

Bučiuoju Tavasai Bolyt[is].


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.