Laiškas Valiui Drazdauskui, 1946-10-10, [iš Vilniaus – į Kauną].

Gerbiamas Redaktoriau ir / brangus Bičiuli! / Gavau cirkuliarą – rašyti L[ietuvos]

Gerbiamas Redaktoriau ir brangus Bičiuli!

Gavau cirkuliarą — rašyti L[ietuvos] Teatro istoriją. Nė velnio iš to neišeis.

1) Labai didelis paruošiamas darbas, — per ilgai reikia sėdėti bibliotekose, — pradėti gi reikia jėzuitų ir mokykliniu teatru, Lietuvoj gi prasidėjo tai labai seniai, juk ir Тишайший царь Алексей Михаилович1~ rus =Tyliausiasis caras Aleksejus Michailovičius (1629–1676), Rusijos caras (1645–1676), vadintas Tyliausiuoju., pamatęs Vilniuj Teatrą, įsigeidė ir Maskvoj įsisteigti.

2) Rašyti reikia Kaune, bent medžiagą rinkti, — reikalingi laikraščių komplektai yra tiktai Kaune, — jų dalis — tik buvusioj A[domo] Jakšto2Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), filosofas, teologas, literatūros kritikas, poetas, profesorius, prelatas. bibliotekoj.

3) Dalį to darbo buvo padirbęs J[ulius] Čiuta3Turbūt kalbama apie Julių Čiutą (g. 1917), Linkuvos gimnazijos lietuvių ir vokiečių kalbų mokytoją. (rank[raštis] — 400 didelių puslapių), bet kur jis ir jo darbas dabar yra — velniai jį žino.

4) Dalį darbo buvo padirbęs ir J[ulius] Būtėnas4Julius Būtėnas (1908–1999), literatūros tyrinėtojas, kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas. 1944–1950 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto vyresnysis dėstytojas., bet jis dabar toks mandras, kaip „brolio žirgelis nuo rūtelių vainikėlio“, — su juo sunki rokunda.

5) Reikia išraust ir Mokslo akademijos archyvai.

6) Neatlikus šio darbo (paruošiamo) siūlomos knygos rašyti negalima, — kas imsis tai daryti, bus pliuškis. O raustis archyvuose ir bibliotekose, dulkintis po senus laikraščių komplektus — — — brrr… Ne, to aš jau nebenoriu. Nekenčiu darbo lavoninėse, nors tie lavonai ir knygomis būtų vadinami! Tad šio darbo pasiimti aš negaliu.

Jeigu „Dievų miškas“ į spaudą dar neatiduotas, tai ir nebeduokite, — suk jį velniai. Man jau įkyrėjo, — viskas ir pats veikalas. Tiek jis man atsibodo, kad aš nė korektūrų nebegalėčiau skaityti. Išimkite jį geriau „iš repertuaro“. Aš gi jį perdirbsiu, — išbrauksiu visą aktualiją, visą informacinę medžiagą, padarysiu tikrai meno veikalą. Šiaip ar taip, dabar juk mano raštai niekam nereikalingi!5Kalbama apie BS kūrinio Dievų miškas redagavimo peripetijas.
Valys Drazdauskas, vyriausiasis Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius, 1946-04-18 buvo pasirašęs kūrinį spaudai. 1946-05-15 gautas Glavlito leidimas kūrinio tekstą rinkti. Toliau vyko Dievų miško redagavimo darbai. Nors 1946-10-01 BS kūrinys LKP (b) CK sekretoriaus Kazio Preikšo viešai sukritikuotas sušauktame Lietuvos rašytojų susirinkime, Drazdauskas toliau siekė jį išleisti, bendradarbiavo su autoriumi, skatino tęsti pradėtą darbą.

Na, tiek to!

Viso. Jūsų B[alys] Sruog[a]
Vilnius
1946. 10. 10


KOMENTARAI

1 ~ rus =Tyliausiasis caras Aleksejus Michailovičius (1629–1676), Rusijos caras (1645–1676), vadintas Tyliausiuoju.
2 Adomas Dambrauskas-Jakštas (1860–1938), filosofas, teologas, literatūros kritikas, poetas, profesorius, prelatas.
3 Turbūt kalbama apie Julių Čiutą (g. 1917), Linkuvos gimnazijos lietuvių ir vokiečių kalbų mokytoją.
4 Julius Būtėnas (1908–1999), literatūros tyrinėtojas, kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas. 1944–1950 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto vyresnysis dėstytojas.
5 Kalbama apie BS kūrinio Dievų miškas redagavimo peripetijas.
Valys Drazdauskas, vyriausiasis Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius, 1946-04-18 buvo pasirašęs kūrinį spaudai. 1946-05-15 gautas Glavlito leidimas kūrinio tekstą rinkti. Toliau vyko Dievų miško redagavimo darbai. Nors 1946-10-01 BS kūrinys LKP (b) CK sekretoriaus Kazio Preikšo viešai sukritikuotas sušauktame Lietuvos rašytojų susirinkime, Drazdauskas toliau siekė jį išleisti, bendradarbiavo su autoriumi, skatino tęsti pradėtą darbą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.