Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-01], [iš Maskvos – į Lipecką].

Gavau tik dabar tavo

Gavau tik dabar tavo laiškutį. Ką gi man padaryti, ką padaryti, kad tokia gyvenimo ironija ir kad taip beprotiškai viskas susidėjo.

Iš Maskvos aš išvažiuoju — nežinau, ar šiandie, ar rytoj, taigi tu rašyki man in Petrapilį senuoju adresu.

Tik neliūdėki, tik nenusiminki taip labai. Aš prižadėjau žiemą su tavimi būti ir pamatysi, Sesutėle, kad aš prižadėjimą savo išpildysiu! O dabar… Ką gi dabar padaryti, kad taip žiauriai reikia rytojaus laukti. Tik tu neliūdėk, Sesut, o daugiau aš prižadu — viskas gerai. Neliūdėkie, neliūdėkie, Sesut.

Bučiu[o]ju.
Tavo Bolyt[i]s


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.