Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-03], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Šiandie daktaras irgi nežiū[rėjo]

Šiandie daktaras irgi nežiūrėjo. Rytoj gal dar pažiūrės — ir — ir — ir ketvirtadienį bus taip toliau. Šiandie buvo Narutis1Petras Narutavičius, inžinierius, BS draugas Petrapilyje.. Pasišnekėjom, pasitroškom. Vakar gavau tavo du laišku. Labai tau ačiū. Tik tu, Sesul, nepyk, kad aš Tau nedaug terašau. Galva sukas ir mintys pinas — ką aš galiu gero dabar parašyt? Palūkėk, kai išeisiu — tai bus gerai. Tai daug parašysiu. Dabar gi slankioju iš kertės į kertę ir manyje nėra jokių minčių, jokių jausmų. Kažkaip dabar visa valia turiu stengties nabašninku būti. O naujo pas mane nieko. Taigi viso Tau gero, Sesut mano. Ketvirtadienį pasim[e]lsk už mane. Buč[i]u[oju].

Bol[ytis]


KOMENTARAI

1 Petras Narutavičius, inžinierius, BS draugas Petrapilyje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.