Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Esu truputį apsvaigęs. Galva

Esu truputį apsvaigęs. Galva sukas, nenumanau, ką dabar ir dainuot noris. Pradėjau rūpinties apie važiavimą Maskvon. Matai, ar aš nesakiau, kad būsim kartu žiemą? Ar aš ne pranašas kartais! Kad tu žinotum, kokia komedija pasibaigė mano komisija. Aš jiems perskaičiau visą lekciją iš filioliogijos — jie žiūri ištempę ausis ir nieko nesupranta. Tik šiandie aš rašyt mat negaliu. Nors nieko negėriau, bet esu girtas. Tu pasistenk in Maskvą greičiau, ir aš… O šį visą mėnesį aš valkiosiuos, šildysiuos ant saulės ir dainuosiu. Valio jaunystė ir gyvenimas, ir mano jaunoji saulėta Sesulė!

Bučiu[o]ju.
Balyt[i]s


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.