Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-04], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Valio, Sesule! Mane paliuosavo.

Valio, Sesule! Mane paliuosavo. Kuriam laikui, dar nežinau — tik išėjau iš daktaro. Manau, kad gal kokiems metams. Tai, žinai, vis tik neblogai būtų. Išrado, kad aš esu „одержимый истерией“1~ rus =„apimtas isterijos“. — biesas žino, matai, kas. Turbūt tuoj gabens mane iš ligonbučio. Sužinojęs ką nors, išėjęs iš ligonbučio tuoj tau vėlei parašysiu.

Šiandie Saulė šviečia, taip gražu ir tai gerai. Ir dūšia laisva. Sudieu, Sesul.

Bučiuoju Tave.

Balyt[i]s


KOMENTARAI

1 ~ rus =„apimtas isterijos“.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.