Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-05], [iš Petrogrado – į Lipecką].

Šiandie daktaras pulsą

Šiandie daktaras pulsą paspaudė, paspaudė ir numojo ranka. Rytoj, rytoj jau turbūt bus paskutinysai teismas. Gavau tavo laiškutį vakar. O matai, tu ir sutikai su tuo viskuo, ką aš tau rašiau apie galvojimą. Tik tu kitaip ir visai iš kitos pusės prie to paties siekio priėjai, prieš ką aname laiške taip karštai priešinais. Šiandie ligoninėj verčia mus pasninkaut, tat valgyt noriu kaip šuva. Tik tiek, kad šiandie paskutinė diena ir naktis — tai smagiau daros. Pasimelsk, sesule, šįvakar už mane ir ryt saulę pasveikink mano vardu, kad aušra išaušusi būtų skardi ir džiaugsminga, kad švęsti paskui lelionę, svaigią ir žydinčią!

Iki — iki. — Už naują Aušrą, už skaidrų vainiką — Alleluja!

Bučiu[o]ju.

Tavo Bal[iuka]s
Trečiadienis.


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.