Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-02, [iš Sočio – į Iskorostį].

Tavo laiškas su dainoms, su gėlėms…

Tavo laiškas su dainoms, su gėlėms…

Pasėjau linelius, Geltonus grūdelius. Tu, žilvyti, tuta tuta, Žilvytėli, tuta.

Po velniais. Antra diena nebegaliu namie sėdėti. Lakstau ir lakstau.

Fiziškai jaučiuos gerai.

O vietos sau niekur nerandu.

Noriu pavargti ir negaliu.

Saulė kepina.

O aš dūkstu pakrantyj ir pakalnėj ir dainuoju.

Dabar vakaras vakarėlis.

Tylučiuks. Mažučiuks.

Aš sukalbėsiu maldelę, o tu pasakyk amen.

Pasėjau linelius, Geltonus grūdeliu[s]. Tu, žilvyti, tuta tuta. Ech! Вспомни, вспомни луг зеленый, Радость пeсен, радость пляск!1Вспомни, вспомни! луг зеленый, / Радость песен, радость пляск! ~ rus =Prisimink, prisimink žalią pievą / Džiaugsmą dainų, džiaugsmą šokių!
BS iš atminties cituoja Orfėjaus žodžius iš rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraščio „Orfėjas ir Euridikė“ (1903–1904) (Валерий Брюсов, „Орфей и Эвридика“, žr. Мир поэзий. Литературный портал, in: http://mirpoezylit.ru/books/6888/13/ (žiūrėta 2018-05-11).

Visą dieną prasibeldžiau be tikslo ir prasmės.

Dabar tuoj saulė leisis.

Bėgsiu. Bėgsiu. Ar pavys mane šešėliai?

Man matos, kad aš sparnus turiu. Ir taip lengva, ir taip ilgu, kad noris tik plasnoti.

Ar tu žinai, kokios dabar naktys?!

Aš myliu pasaulį!

Ba. Kaimynystėn atsikraustė geras žmogus — kompozitorius Greč[i]aninovas2Aleksandras Grečianinovas (1864–1956), rusų kompozitorius, pianistas.. 50 metų, bet koks jis jaunas! Aš jam padarysiu stalą po ąžuolu ir iš kvepiančių žolių kaurą nupinsiu.

Bučiuoju tave, Sesutėle, ir myliu kaip Saulę.

Labiau, labiau!

Bučiuoju tave su spindulia[i]s.

Bolyti[i]s
2/VI.


KOMENTARAI

1 Вспомни, вспомни! луг зеленый, / Радость песен, радость пляск! ~ rus =Prisimink, prisimink žalią pievą / Džiaugsmą dainų, džiaugsmą šokių!
BS iš atminties cituoja Orfėjaus žodžius iš rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraščio „Orfėjas ir Euridikė“ (1903–1904) (Валерий Брюсов, „Орфей и Эвридика“, žr. Мир поэзий. Литературный портал, in: http://mirpoezylit.ru/books/6888/13/ (žiūrėta 2018-05-11).
2 Aleksandras Grečianinovas (1864–1956), rusų kompozitorius, pianistas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.