Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-29], [Rostovo link – į Maskvą].

Toks gražus rytas. Išėjau

Toks gražus rytas. Išėjau ant Saulės — pirmas rytmečio sveikinimas tegu būna tau! Puikiai miegojau. Vagone geriam ir arbatą, ir kavą. Ir važiuot smagu.

Matos toli laukai ir pievos ir mintys taip toli. —

Balyti[s] —


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.