Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-29], [Voronežo link – į Maskvą].

Laukai, laukai, jiems ir galo nėra.

Laukai, laukai, jiems ir galo nėra. Rugiai žaliuoja ir maudos saulėj, purienos lenkia savo grakštų vainiką ir praretūs žilvyčiai juokias švelnučiai[s] lapeliais — pavasaris — pavasaris! Ir dūšioj lauko kažkaip daug daug! O tu iš Dievulio šiandie ar pavogsi bent vieną spindulėlį — ar pasidžiaugsi su manimi? Važiuoti labai gerai. Galiu ir dieną gulėti, kaimynai mano geri. O traukinys toks lakus! Greit Voronežas. Tik peleriną labai perplėšiau.

Bučiuoju. Bučiuok Jadzę1Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), VČ sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje..

Bal[ytis]


KOMENTARAI

1 Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), VČ sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.