Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].

Jau persėdau Armavire ir važiuoju Tu[apsėn]

Jau persėdau Armavire ir važiuoju Tuapsėn. Šiąnakt ats[i]ėjo visą naktį nemiegoti. Vakar vakare vargais‑negalais išsikrausčiau iš Rostovo. Laivu važiuot neprisiėjo. Tik ėjau naktį pėsčias per tiltą. Staugė ir vėjas, ir Donas kaip pasiutę. Tiltas ne ant stulpų, bet pakabintas‑p[a]kartas. Visas ūžčiojos vėjui dūkstant. Bet eiti buvo smagu. Ėjau tris varstu tokiam vėjui dūkstant. O nakties tamsumėlis! Paskui traukinyj kad daug žmonių buvo. Stovėjau kertėj. Užtat šiandie visai vargiai gyvas. Čia žolė visur iki kelių. Rugiai iki juozmeniui.

Bal[ytis]
1/V — 17


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.