Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].

Tai aš jau Kaukazo šalyj. Tai tebevažiuoju Tu[apsėn]

Tai aš jau Kaukazo šalyj. Tai tebevažiuoju Tuapsėn nuo Armaviro ir važiuoti dar toli.

Čia jau labai šilta, o galva labai skauda. Ir valgyt nebeturiu ko. Tik keistas daiktas. Aš laukiau Kaukaze kalnų, bet visą laiką tokios lygumos, kad ir pačioj Rusijoj turbūt tokių nėra. Jau bus tuoj trys paros važiavimo, o galo nesimato. Rodos, visą mėnesį važiuoju. Visą laiką didžiausias vėjas, tik kažkoks labai šiltas. Su savo kupė draugais persiskyriau Rostove ir nebesimačiau. Dabar važiuoju vienas. Tuapsėj būsiu naktį. Bet aš labai pavargęs. Taigi atleisk.

Man labai labai skauda galva.

Bučiu[oju].

Bol[ytis]
1/V — 1[7]


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.