Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-01, [Tuapsės link – į Voronežą].

Jau kalnai, Sesute, jau kalnai, tik

Jau kalnai, Sesute, jau kalnai, tik lietus lyja. Visi apaugę medžiais, krūmais, pievomis. Traukinys lekia kaip pašėlęs per tunelius, sąsmaugas, klonius ir žvainas pievas. Tolimos kalnų viršūnės mėlynuoja ir dingsta kažkokioj ūkanoj — dūmuose. Po kalnus tuos turbūt žmonės niekuomet nevaikšto. Ir smagu, ir baugu. Kad tai tu nors mirksnį būtum kartu! Kad tai nors mirksnį kartu pažvelgtum in kalnus. Kažkoks ilgėjimas pradeda svaigint. Iki Tuapsei dar 21/2 val.

Buči[uo]ju.

B[alytis]
1/V — 17


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.