Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-02, [Sočio link – į Voronežą].

Labas rytas! Toks ankstus.

Labas rytas! Toks ankstus.

Šiandie aš ir laivą gausiu, ir važiuosiu marėmis. Pernakt ant kėdės nakvojau. Išvargau kaip šuva, bet šiandie jau važiuosiu. Tik lietus lyja. Stoviu susitraukęs pašalyj ir laukiu bilieto.

Sudie.

Buč[iuoju]. B[o]l[ytis]
2/V — 17


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.