Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-03], [iš Sočio – į Voronežą].

Kambarį gavau.

Kambarį gavau.

Adresas: Кавказ. Сочи, Верещагинская сторона, Свeтлячoк. Дача Говриловой, мал[ая]1~ rus =Kaukazas. Sočis, Vereščiaginas, Svetliačiok, mažasis Gavrilovos vasarnamis. .

Šiandie daugiau parašys[i]u.

Rašyk!

Balytis


KOMENTARAI

1 ~ rus =Kaukazas. Sočis, Vereščiaginas, Svetliačiok, mažasis Gavrilovos vasarnamis.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.