Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-26], [iš Naujojo Afono – į Iskorostį].

Sėdžiu Afono vienuolyne. Karsčiaus po kalnus, vai[kiau]

Sėdžiu Afono vienuolyne1 Afono vieuolynas – pravoslavų dvasios namai Naujojo Afono mieste, didžiausi visame Abchazijos regione.. Karsčiaus po kalnus, vaikiau gulbes po ežerą, dabar pasimaudęs marėse ilsiuos. Miniu miniu, Seserėle. Ir vyną, raudoną sultingą, už jos sveikatą geriu. Daug čia vyno. Sultingos čia upės. Ir vienuolyne taip ramu. Tik besikarstydamas rankas visas in uolas susipjausčiau. O Suchume buvau požemio rūmuos2Vienas didžiausių pasaulio urvų – Naujojo Afono urvas Iverijos kalne, Abchazijoje (Gruzija).. Ten toks ūpas kaip Cheopso kapuose3 Cheopso piramidė – aukščiausia piramidė Egipte, Gizoje, faraono Cheopso kapas..

Paežeryj pražydę oleandrai visą taką rausvais vainikais išvainikavo. Ar atsiminsi, seserėle, tu tolimą klajūną?

Tegu tavo kelią vainikuoja lineliai ir liepos.

Bučiuoju, Sesute mano.

Bolyt[i]s

(Nežinau, kuri diena.)KOMENTARAI

1 Afono vieuolynas – pravoslavų dvasios namai Naujojo Afono mieste, didžiausi visame Abchazijos regione.
2 Vienas didžiausių pasaulio urvų – Naujojo Afono urvas Iverijos kalne, Abchazijoje (Gruzija).
3 Cheopso piramidė – aukščiausia piramidė Egipte, Gizoje, faraono Cheopso kapas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.