Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-07-22], [iš Krasnaja Polianos – į Iskorostį].

Nieko nesimato — rašau prie

Nieko nesimato — rašau prie ugniakurio, prie kalnų ežero Kardevačo1Kardyvačas – vienas iš gražiausių ir antras pagal dydį ežeras Krasnodaro krašte, Kaukazo rezervate., mat rytoj piemuo neša sūrius į Krasnaja Polianą2Krasnaja Poliana – miesto tipo gyvenvietė Rusijoje, Krasnodaro krašte, priklausanti kurortinio Sočio Adlerio rajonui.. Šiandie mūrijau krosnį, ryt kepsiu pyragą. Be galo gražu čionai. Prie aukštų kalnų ežeras, kalnuos sniegas, apačioj tiek gėl[i]ų ir ežeras toks gražus. Priimk džiaugsmo žodį iš kalnų.

Bu[či]u[o]j[u]. Boly[tis]


KOMENTARAI

1 Kardyvačas – vienas iš gražiausių ir antras pagal dydį ežeras Krasnodaro krašte, Kaukazo rezervate.
2 Krasnaja Poliana – miesto tipo gyvenvietė Rusijoje, Krasnodaro krašte, priklausanti kurortinio Sočio Adlerio rajonui.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.