Laiškas Augustinui Janulaičiui 1945-09-13, [iš Birštono – į Kauną].

Atsakydamas į Tamstos paklausimą

Vytauto Didžiojo universiteto
Istorijos‑filologijos fakulteto
Dekanui1Augustinas Janulaitis (1878–1950), istorikas, publicistas, vertėjas. Maskvos ir Berno universitetuose studijavo teisę. Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, akademikas. 1945 m. VU Istorijos filologijos fakulteto dekanas.


Atsakydamas į Tamstos paklausimą pranešu: sutinku dėstyti visuotinę literatūrą2Grįžęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, BS nuo 1945-09-01 iki 1946-09-28 ėjo Rusų literatūros katedros vedėjo pareigas VU. Studentams skaitė rusų literatūros istorijos kursą. Dėl didelio akademinio ir kūrybinio darbo krūvio BS svarstė galimybę persikelti į Kauno universitetą. VDU Istorijos ir filologijos fakulteto tarybos posėdyje Janulaičio iniciatyva 1945-09-12 nutarta BS kviesti ir Visuotinės literatūros katedros vedėju..


Prof. Dr. Balys Sruoga

Birštonas
1945 rugs. 13 d.


KOMENTARAI

1 Augustinas Janulaitis (1878–1950), istorikas, publicistas, vertėjas. Maskvos ir Berno universitetuose studijavo teisę. Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, akademikas. 1945 m. VU Istorijos filologijos fakulteto dekanas.
2 Grįžęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, BS nuo 1945-09-01 iki 1946-09-28 ėjo Rusų literatūros katedros vedėjo pareigas VU. Studentams skaitė rusų literatūros istorijos kursą. Dėl didelio akademinio ir kūrybinio darbo krūvio BS svarstė galimybę persikelti į Kauno universitetą. VDU Istorijos ir filologijos fakulteto tarybos posėdyje Janulaičio iniciatyva 1945-09-12 nutarta BS kviesti ir Visuotinės literatūros katedros vedėju.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.