Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-06], [Petrogradas].

Iš Aukštybių balsas kyla

Iš Aukštybių balsas kyla, Iš Aukštybių siunčia grasą: — Ką sutvėrei? Kam meldeis?..
— Kodel aukuras suskilo? — Ko akyse žvilga rasos? — Kur klajojai ne keliais?..
Puokštę gėlių prisilaužęs, Stiebus nykti tepalikęs… Gėlės miršta — aš žiūriu…
Atsiklaupęs, susigriaužęs, Prie šaltų laiptų prinikęs Veltui aukurą kuriu…
Girdis ragas, girdis dainos… Aš — kaip varpa krupulinga… Gėles mindau, purvinu…
Iš Aukštybių balsas eina… Visagalis, išganingas… Lenkiu galvą ir einu…
In žinynus, in šventuosiuos… Aš — ne savas, aš — klajūnas, Ištrėmimas su manim…
Lauktą žemę pabučiuosiu… Joj lūkėjimos pražūna, Joj švitrėjimos užgims…1Eilėraščio „[Iš aukštybių balsas kyla]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą, įėjusį į rinkinį Saulė ir smiltys, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 26.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 727.


KOMENTARAI

1 Eilėraščio „[Iš aukštybių balsas kyla]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą, įėjusį į rinkinį Saulė ir smiltys, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 26.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 727.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.