Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-23], [iš Maskvos – į Voronežą].

Aš jau Maskvoj. Važiuok

Aš jau Maskvoj. Važiuok kuo greičiausiai. Su kambariais baisus daiktas. Visą dieną bėgiojau ir nieko neradau. Pavargau be galo. Turbūt ir nerasiu kambario. Reikės apsigyvent kur nors Sokolninkuos ar Chimkuos. Nežinau iš tikrųjų, kas čia ir daryt. Ir nusiminęs užtat esu be galo. Prie to dar truputį sergu. Būt gerai, kad pasiskubintum važiuoti, nes paskui gali būti dar blogiau… Ir aš laukiu labai. Dabar esu počtamte. Eisiu ir vėlei kur nors klaidinėt — gal ką nors sukalėdosiu.

Lik sveikužė.

Ba[lytis]


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.