Laiškas Juozui Tumui, [iki 1929], [Kaunas].

[Steigiam.] susirinkim.

Doc. J. Tumui1Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.


[Steigiam.] susirinkim.2~ santr =Steigiamasis susirinkimas. geg. 13 d. 16 val.3~ santr =gegužės 13 dieną 16 valandą. Univers.4~ santr =Universiteto. I rūmų 6 audit.5~ santr =auditorijoje.


Kviečia B. Sruoga.


KOMENTARAI

1 Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
2 ~ santr =Steigiamasis susirinkimas.
3 ~ santr =gegužės 13 dieną 16 valandą.
4 ~ santr =Universiteto.
5 ~ santr =auditorijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.