Atvirlaiškis Juozui Tumui, [1929-03-28], [iš Viekšnių – į Kauną].

Aleliuja!

Aleliuja!1~ hebr [hallelu Jah] =[Šlovinkite Jahvę], garbinamasis sušukimas, aukštinant Dievą per krikščionių ir judėjų pamaldas.


B. Sruoga


KOMENTARAI

1 ~ hebr [hallelu Jah] =[Šlovinkite Jahvę], garbinamasis sušukimas, aukštinant Dievą per krikščionių ir judėjų pamaldas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.