Atvirukas Albinui Rimkai, 1928-07-18, [iš Berchtesgadeno – į Kauną].

Ūžiam

{18-VII-28.}1Prierašas pieštuku, spėtina, Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka.

{Ūžiam, dūkstam, lakstom, bėgam — net skūra lupasi, net kojos lūžta. Ale kalnuose! Kad žinotum! Tik gvoltą šauk iš džiaugsmo!

Net bučiuoju Jus abu. VanS}2Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka.
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), BS žmona, 1928 m. Lietuvos universitete (toliau – LU) studijavo istoriją, rašė diplominį darbą.


Kursai kentėja[i] už mus griešnus! Bal[ys]3BS, dirbdamas LU, 1928 m. liepos mėn. surengė pirmą didesnę pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje.
Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.


{Alb. Sirutytė}4Albinos Sirutytės-Čepėnienės parašas violetiniu pieštuku.
Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993), istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. LU studentė.


{Netikėkit poniai! Albina}5Prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku.


{Baisiai noriu flirtuot, yra gražus berniukas, ale nesiseka! Pasijuok iš manęs! VanS}6Prierašas Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka pieštuku atvaizdo dalyje.


{Albinui7Albinas Rimka (1886–1944), tuo metu (1928–1939) Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Albina nori ką tai baisiai meilaus pasakyt.}8Prierašas Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka pieštuku atvaizdo dalyje.


{Netiesą sakai Rimkai.}9Prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje.


{Netiesa, nesiseka kaip niekuomet iki šiol. Ужас10~ rus =Siaubas.! Kuo aš pavirtau.}11Prierašas Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka pieštuku atvaizdo dalyje.KOMENTARAI

1 Prierašas pieštuku, spėtina, Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka.
2 Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka.
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), BS žmona, 1928 m. Lietuvos universitete (toliau – LU) studijavo istoriją, rašė diplominį darbą.
3 BS, dirbdamas LU, 1928 m. liepos mėn. surengė pirmą didesnę pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje.
Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.
4 Albinos Sirutytės-Čepėnienės parašas violetiniu pieštuku.
Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993), istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. LU studentė.
5 Prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku.
6 Prierašas Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka pieštuku atvaizdo dalyje.
7 Albinas Rimka (1886–1944), tuo metu (1928–1939) Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
8 Prierašas Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka pieštuku atvaizdo dalyje.
9 Prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje.
10 ~ rus =Siaubas.
11 Prierašas Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ranka pieštuku atvaizdo dalyje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.