Atvirukas Albinui Rimkai, 1928-07-22, [iš Kapruno – į Kauną].

Alpuose agurkai

Alpuose agurkai neauga. Taip ir žinok! Pipirų yra. Vyno daug. Į sveikatą. Žinoma, ne tavo1Albinas Rimka (1886–1944), Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas. vieno — ir ponios.

Balys2BS (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. BS iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.

{Padūkau, pasiutau, net och nebegaliu sakyt! VanS.}3Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) ranka. BS žmona 1928 m. studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.KOMENTARAI

1 Albinas Rimka (1886–1944), Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
2 BS (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. BS iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.
3 Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) ranka. BS žmona 1928 m. studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.