Laiškas Algirdui Jakševičiui, [1939-04-10], [Kaunas].

Brangus Kolega, / Visa bėda, kad apie „Pl. Krečetą“

Brangus Kolega1Algirdas Jakševičius (1908–1941), režisierius, aktorius, pedagogas. 1937–1940 m. Valstybės teatro aktorius, VDU teatro studijos vadovas ir režisierius.,

Visa bėda, kad apie „Pl. Krečetą“2Kalbama apie Aleksandro Korneičiuko (Aleksandr Korneičiuk) (1905–1972), ukrainiečių dramaturgo, pjesės Platonas Krečetas (1934) realizavimą scenoje (premjera įvyko 1940-10-29 Šiaulių dramos teatre, režisierius Kazys Juršys, dailininkas Jonas Surkevičius). esu daug gera girdėjęs, bet paties veikalo, deja, nesu skaitęs. Jei jums visiems atrodo, kad darbui tai būtų tinkama medžiaga, — tai ką: imkite. Verčiant, žinoma, reikėtų, kiek galint, pritaikyti mūsų sąlygoms. Būtų gerai ir pjesės pavadinimą pakeisti, — pavadinti kokiu nors labiau apibendrinančiu vardu. Juk ir Šekspyro3Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) (1564–1616), anglų dramaturgas. veikaluose yra daromos kupiūros, vadinas, veikalas faktinai yra pakeičiamas, naujai kiekvienam spektakliui redaguojamas. Ir „Krečeto“ pritaikymas mūsų reikalams bus toks pat pakeitimas — redagavimas. Čia — visai leistas dalykas.

Dėl rėkimo, kad tai bus bolševizmas — tai dabar tai jau nebebaisu. Šis pletkų argumentas jau atgyveno savo amžių, — tai niekam nebebaisu ir nieko neįtikins. Žinoma, tipiškus sovietiškus bruožus, sovietiškas simpatijas reikėtų kiek galint niveliuoti. Svarbiausia, kad būtų gera medžiaga studijos darbui. Jeigu ji yra — tai dirbkite neatidėliojant. Galutinai paredaguoti bus galima, kai aš sugrįšiu, — bendrai pasitarsim. Kol kas — vis[o] ger[o].

Jū[sų] B. Sruoga4BS (1896–1947), rašytojas, VU Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.

1939, antra Velykų diena.KOMENTARAI

1 Algirdas Jakševičius (1908–1941), režisierius, aktorius, pedagogas. 1937–1940 m. Valstybės teatro aktorius, VDU teatro studijos vadovas ir režisierius.
2 Kalbama apie Aleksandro Korneičiuko (Aleksandr Korneičiuk) (1905–1972), ukrainiečių dramaturgo, pjesės Platonas Krečetas (1934) realizavimą scenoje (premjera įvyko 1940-10-29 Šiaulių dramos teatre, režisierius Kazys Juršys, dailininkas Jonas Surkevičius).
3 Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) (1564–1616), anglų dramaturgas.
4 BS (1896–1947), rašytojas, VU Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.