Laiškas Algirdui Jakševičiui, 1941-03-24, [iš Vilniaus – į Kauną].

Ilgiausių Metų, –

Ilgiausių Metų1BS šeima sveikina režisierių, aktorių, pedagogą Algirdą Jakševičių (1908–1941) gimtadienio išvakarėse (1941 m. kovo mėn. 25 d. jam sukako trisdešimt treji metai). 1940–1941 m. Algirdas Jakševičius dėstė vaidybos sistemą Vilniaus universitete, dirbo režisieriumi Vilniaus valstybiniame ir Vaidilos teatruose, buvo Vaidilos teatro meno vadovas., —
Vanda2Vanda Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1941–1944 m. Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnazijos direktorė., Dalė3Dalia Sruogaitė (1925–2015), teatrologė, Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnazijos mokinė., Balys4Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VU profesorius..


Sruoga
1941. III. 24


KOMENTARAI

1 BS šeima sveikina režisierių, aktorių, pedagogą Algirdą Jakševičių (1908–1941) gimtadienio išvakarėse (1941 m. kovo mėn. 25 d. jam sukako trisdešimt treji metai). 1940–1941 m. Algirdas Jakševičius dėstė vaidybos sistemą Vilniaus universitete, dirbo režisieriumi Vilniaus valstybiniame ir Vaidilos teatruose, buvo Vaidilos teatro meno vadovas.
2 Vanda Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1941–1944 m. Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnazijos direktorė.
3 Dalia Sruogaitė (1925–2015), teatrologė, Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnazijos mokinė.
4 Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VU profesorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.