Laiškas Matui Grigoniui, 1938-02-03, [Kaunas].

Brangus Kolega, / Širdingai dėkoju už atmintį –

Brangus Kolega1Matas Grigonis (1889–1971), mokytojas, vaikų rašytojas, vienas aktyviausių XX a. pr. lietuvių kultūros veikėjų. Buvęs Rozalimo ir Anykščių mokyklų direktorius. Tuo metu gyveno Senamiesčio vienkiemyje prie Panevėžio, užsiėmė gamtininko, augalų selekcininko veikla.,

Širdingai dėkoju už atmintį — perskaičiau su malonumu! Tik ką Tamsta vis mane tituluoji profesorium ir „autoritetu“2BS nuo 1932 m. VDU buvo ekstraordinarinis profesorius., aš turėčiau Tamstą vadinti savo mokytoju, nes kūrei, iš Tamstos daug mokiaus, ir Tamstos vaidmuo mano gyvenime paliko gilių pėdsakų.

Įdomu būtų kada seniems panevėžiškiams susirinkt — jaunąsias dieneles prisimint!

Dar kartą širdingai dėkoju.

Jūs[ų] Balys Sruoga
1938. II. 3


KOMENTARAI

1 Matas Grigonis (1889–1971), mokytojas, vaikų rašytojas, vienas aktyviausių XX a. pr. lietuvių kultūros veikėjų. Buvęs Rozalimo ir Anykščių mokyklų direktorius. Tuo metu gyveno Senamiesčio vienkiemyje prie Panevėžio, užsiėmė gamtininko, augalų selekcininko veikla.
2 BS nuo 1932 m. VDU buvo ekstraordinarinis profesorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.