Laiškas A. Rimdžiui, [po 1925-10-14], [iš Kauno – į Šiaulius].

Pone, / Vekselius 396 l. 23 c. gavau jau senokai – ačiū.

Gerb. A. Rimdžiui Šiauliuose.

Pone1A. Rimdžius, bendrovės „Kultūra“ darbuotojas.,

Vekselius 396 l. 23 c. gavau jau senokai — ačiū.

Prieš kurį laiką aš ir mano žmona esame gavę iš „Kultūros“2Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis. pasiūlymą — iš „Kultūros“ bendrovės3„Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros bendrovė, veikusi 1920–1927 (formaliai iki 1939) m. Šiauliuose. Bendrovės valdybą sudarė Peliksas Bugailiškis (pirmininkas 1920–1925 m.), sekretorius Stasys Brašiškis, nariai – Kipras Bielinis, Feliksas Daugėla, Jonas Trečiokas, Jonas Fledžinskas, Stasys Lukauskis, Jonas Murka, Antanas Povylius, Vladimiras Zubovas, Antanas Ulpis, Kazimieras Venclauskis, Stasys Matijošaitis. priimti honorarą knygomis. Pardavinėti knygas mes neturime jokio galėjimo ir todel Bendrovės pasiūlymo negalime priimti. Mes iš savo pusės Bendrovei pasiūlome šitokią kombinaciją.

Bendrovė mums yra skolinga šešius su viršum šimtus litų. Mes sutinkame šią skolą sumažinti iki 500 litų, jeigu Bendrovė tuojau išmokės grynais pinigais. Reiškia, Bendrovė, mums tuojau sumokėjusi 500, bus jau visai atsiteisusi. Jeigu Bendrovė tuojau nepanorėtų šios sumos sumokėti, mūsų pasiūlymas, žinoma, atpuola.

Tuomet iki gruodžio mėn. 3 d. mes esame reikalingi gauti bent 300 litų — bent vekseliais, kaip iki šiol buvo daroma.

Laukdamas skubaus Tamistos atsakymo ir pinigų arba vekselių —

Aukšti gerbiąs
Dr. Balys Sruoga.


Kaunas,
Dzūkų 8.


KOMENTARAI

1 A. Rimdžius, bendrovės „Kultūra“ darbuotojas.
2 Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
3 „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros bendrovė, veikusi 1920–1927 (formaliai iki 1939) m. Šiauliuose. Bendrovės valdybą sudarė Peliksas Bugailiškis (pirmininkas 1920–1925 m.), sekretorius Stasys Brašiškis, nariai – Kipras Bielinis, Feliksas Daugėla, Jonas Trečiokas, Jonas Fledžinskas, Stasys Lukauskis, Jonas Murka, Antanas Povylius, Vladimiras Zubovas, Antanas Ulpis, Kazimieras Venclauskis, Stasys Matijošaitis.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.