Laiškas Augustinui Janulaičiui, 1937-10-25, [Kaunas].

Tegul bus pagarbintas, / P. Žmuidzinavičius, matyti, per klaidą atsiuntė man p. Maknicko monografijos rankraštį.

Tegul bus pagarbintas,

P. Žmuidzinavičius1Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), dailininkas, 1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje., matyti, per klaidą atsiuntė man2Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, profesorius. p. Maknicko3Vytautas Maknys (iki 1939 m. Maknickas) (1907–2003), teatrologas, pedagogas, vertėjas. VDU Humanitarinių mokslų fakulteto absolventas, BS Teatro seminaro dalyvis. 1931–1939 m. Raseinių, Alytaus, Vilniaus gimnazijų mokytojas. monografijos4Vytauto Maknio monografija Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1936). rankraštį. Aš jos neskaičiau, — neturėjau kada, — juo labiau, kad Tamista5Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisininkas, istorikas. 1935–1940 m. VDU Teisių fakulteto dekanas, profesorius, 1924–1939 m. redagavo VDU „Teisių fakulteto darbus“. gi vis tiek ją skaitysi ir redaguosi, tat — tegul bus Dievas Abraomo.

Geriausios sveikatos.
Kloniojas Balys Sruoga.

1937‑X‑25


KOMENTARAI

1 Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), dailininkas, 1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje.
2 Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, profesorius.
3 Vytautas Maknys (iki 1939 m. Maknickas) (1907–2003), teatrologas, pedagogas, vertėjas. VDU Humanitarinių mokslų fakulteto absolventas, BS Teatro seminaro dalyvis. 1931–1939 m. Raseinių, Alytaus, Vilniaus gimnazijų mokytojas.
4 Vytauto Maknio monografija Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1936).
5 Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisininkas, istorikas. 1935–1940 m. VDU Teisių fakulteto dekanas, profesorius, 1924–1939 m. redagavo VDU „Teisių fakulteto darbus“.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.