Atvirukas Juozapui Sruogai, [1929-08-19], [iš Tirolio – į Berlyną].

Mielas Juozapai, / Po ilgų baladonių jau kalnuose – prie glečerių.

Mielas Juozapai1Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.,

Po ilgų baladonių jau kalnuose — prie glečerių2Glečeris – slenkantis nuo kalnų ledynas.. Gera ir lengva.

Berlyne norėtumėm nakvoti — būtų gera, kad šiaudų neišmestumėt. Būsime Berlyne apie 1—2 di[en]ą rugpj3~ santr =rugpjūčio.. Rodos, bus galėjimo sustot Berlyne.

Viso.
Balys4Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas, 1929 m. organizavo studentų ekskursiją į Berlyną, Harcą, Leipcigą, Drezdeną, Saksonijos Šveicariją ir į kalnus, siekiant Milaną ir Veneciją.


KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.
2 Glečeris – slenkantis nuo kalnų ledynas.
3 ~ santr =rugpjūčio.
4 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas, 1929 m. organizavo studentų ekskursiją į Berlyną, Harcą, Leipcigą, Drezdeną, Saksonijos Šveicariją ir į kalnus, siekiant Milaną ir Veneciją.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.