Atvirukas Juozapui Sruogai, [1930-07-14], [iš Liucernos – į Berlyną].

Mielas Juozap, / Mes jau Liucernoj.

Mielas Juozap1Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.,

Mes2Balio Sruogos (1896–1947), Juozapo Sruogos brolio, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento, 1930 m. organizuota studentų ekskursija į Šveicarijos Alpes. jau Liucernoj. Ciuriche — 3 dieną lietus lijo. Negalima net įsivaizduot. Kaip gerai mus priėmė ir vaišino Ciuricho Konsulas3Wilhelm F. Simon, Lietuvos garbės generalinio konsulato Ciuriche garbės konsulas. — net lietaus nejutom. Tai tikrai nepaprastas Konsulas. Šiaip — viskas tvarkoj. Ūpas visų geras. Už pusvalandž.4~ santr =pusvalandžio. vykstam į Meiringen‑Grindelwald5Turbūt kalbama apie Grindelvaldą – turizmo, alpinizmo regioną Berno Alpėse..

Geriausi link[ėjimai].
Sveikinu visus.

Br.6~ santr =Brolis. Balys
Liep.7~ santr =Liepos.
14


KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.
2 Balio Sruogos (1896–1947), Juozapo Sruogos brolio, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento, 1930 m. organizuota studentų ekskursija į Šveicarijos Alpes.
3 Wilhelm F. Simon, Lietuvos garbės generalinio konsulato Ciuriche garbės konsulas.
4 ~ santr =pusvalandžio.
5 Turbūt kalbama apie Grindelvaldą – turizmo, alpinizmo regioną Berno Alpėse.
6 ~ santr =Brolis.
7 ~ santr =Liepos.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.