Atvirukas Juozapui Sruogai, [1937-12-30], [iš Viekšnių – į Panemunę].

Geriausios kloties ir sveikatos 1938 metais p. Bronei ir Tau nuo mūsų visų.

Geriausios kloties ir sveikatos 1938 metais p.1~ santr =Poniai. Bronei2Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona. ir Tau3Juozapas Sruoga (1886–1957), nuo 1934-09-01 iki 1939-03-23 Lietuvos konsulas Tilžėje. nuo mūsų visų4Sruogų šeima:
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1928–1939 m. mokytojavo Kaune.
Dalia Sruogaitė (1925–2015), mokėsi Kauno III gimnazijoje.
Balys Sruoga (1896–1947), VDU universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.
.

Balys


KOMENTARAI

1 ~ santr =Poniai.
2 Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
3 Juozapas Sruoga (1886–1957), nuo 1934-09-01 iki 1939-03-23 Lietuvos konsulas Tilžėje.
4 Sruogų šeima:
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1928–1939 m. mokytojavo Kaune.
Dalia Sruogaitė (1925–2015), mokėsi Kauno III gimnazijoje.
Balys Sruoga (1896–1947), VDU universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.